Wat is een BIN?

BIN (Buurt Informatie Netwerk) is gestart vanuit een simpel programma van buren die waakten over de eigendommen van andere buren tijdens hun afwezigheid. Een patrouillerend politieagent zal misschien niet een vreemde in uw tuin herkennen maar een buur wel. Het BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers, onder leiding van een cošrdinator en ondersteund door de plaatselijke politiediensten om op een snelle manier wederzijdse informatie uit te wisselen.

Wat is een BIN NIET?

De BIN-leden zijn de extra OGEN van de politiediensten. De politie vraagt, na ontvangst van een melding, aan de buurtbewoners om even mee uit te kijken, en de politie daarvan op de hoogte te houden, zodat de politiediensten gerichter kunnen werken. Het is dus niet de bedoeling dat je ZELF politieagent gaat spelen. BIN-leden zijn geen politieagenten (maar een politieagent kan wel een BIN-lid zijn)!

DUS?

De BIN-leden (of eender welke burger) melden misdrijven en afwijkende gedragingen enkel en alleen aan de politie.

De lokale politie beoordeelt of en welke informatie aan de BIN-leden ter beschikking wordt gesteld en geeft tevens de nodige feedback indien aanwezig.

Enkel de politie mag het BIN-netwerk opstarten en de informatie aangaande feiten doorgeven aan de BIN-leden.

Disclaimer14/04/2024