Disclaimer

Algemeen
De website van BIN Zurenborg openen en gebruiken, betekent automatisch dat u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt. BIN Zurenborg heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. BIN Zurenborg verleent u hierbij gratis toegang tot www.bin-zurenborg.be. BIN Zurenborg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
BIN Zurenborg spant zich in om de inhoud van www.bin-zurenborg.be zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.bin-zurenborg.be aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BIN Zurenborg. Voor de gevolgen van eventuele fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Technische verantwoordelijkheid
BIN Zurenborg kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen. BIN Zurenborg wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar website of van een site, van derden, waarnaar haar website verwijst.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie, structuur en/of opbouw website, liggen bij BIN Zurenborg. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie, structuur en/of opbouw website, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BIN Zurenborg.

Gegevensbescherming
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gewenste dienstverlening te realiseren en u op de hoogte te houden van onze diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Op eenvoudig verzoek, via mail, heeft U steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt u de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren of uw gegevens te laten schrappen. Hiertoe kunt u contact opnemen met info@bin-zurenborg.be


Info luchtfoto bovenbanner: Fotograaf Lieven Smits, datum 1/2/2009 (bron)
Disclaimer21/07/2024