2/1/2021: Bericht BIN Gemandateerde Politie Antwerpen

Ik heb het fiat gekregen om alle opstartende BIN's officieel in orde te maken via een andere procedure tijdens covid-19 periode.

Eén van de volgende dagen stel ik burgemeester, districtsburgemeesters, onze korpschef en de coördinatoren hiervan in kennis en kan ik ook de aanvragen doen om BIN-verkeersborden te plaatsen voor deze nieuwe BIN's. De nieuwe BIN-leden uit deze opstartende BIN's krijgen dan ook een brief van ons, met BIN-sticker en VIK-kaart.

Ook zal ik, naar jaarlijkse gewoonte, een telefonisch BIN-bericht versturen naar alle leden van alle BIN's tijdens deze maand om een fijn nieuwjaar te wensen!

Dus weldra is jouw BIN officieel in orde en worden de BIN-verkeersborden geplaatst!


Oprichting BIN-Zurenborg: tijdlijn
  • 7/11/2020: Aanvraagformulier ingediend
  • 22/11/2020: Eerste vergadering betreffende de oprichting van het BIN met de BIN-gemandateerde bij de Politie (aflijning gebied, uitleg over de te doorlopen stappen en veel praktische info)
  • 22/11/2020: Start aanmaak website, zoeken naar een provider, aankoop domeinnaam, praktische regelingen opstart,...
  • Woensdag 9 december 2020: Bekendmaking/lancering BIN-Zurenborg op HOPLR

  • Een artikel voor Gazet van Zurenborg (editie februari 2021)om het BIN ook via die weg bekend te maken en te promoten, is in de maak.
  • Disclaimer13/06/2024