Privacy-beleid

De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, zijn louter en alleen bestemd voor het beheer van de lijst van personen die ingeschreven wensen te worden in de database op besafe.be (overheidsdienst Veiligheid en Preventie), die door de politie gebruikt wordt voor het verspreiden van BIN-gerelateerde boodschappen. De gegevens worden ook bewaard door de BIN-coördinator(en) voor het verstrekken van de nodige info aan de leden. Zij kunnen de door u verstrekte informatie dus gebruiken om u te contacteren in het kader van de correcte BIN-werking.

Bij verzenden van het inschrijvingsformulier zal u een emailbericht krijgen, om de controle en bevestiging van het emailadres mogelijk te maken. Uw inschrijving is pas geldig als deze bevestiging ook daadwerkelijk is gebeurd, door het klikken op de link in de ontvangen email. Als na geruime tijd uw emailadres onbevestigd blijft, kan de BIN-Coördinator u contacteren, om uw inschrijving alsnog te bevestigen (mogelijk na verificatie en correctie van het emailadres, dat misschien foutief was doorgegeven).

Op eenvoudig verzoek (via het contact-formulier onder de hoofding 'contact' op deze website), kunnen uw persoonsgegevens worden opgevraagd, aangepast of gewijzigd. Dit bijvoorbeeld in het kader van verhuis, wijziging van contactgegevens (email, telefoon) of simpelweg omdat u niet langer de BIN-berichten wenst te ontvangen.

Zie ook Wettelijke informatie over BIN op besafe.be (zie punten 18-20 bij de FAQ, voor info ivm GDPR)

Disclaimer21/07/2024